POSLEDNÍ ÚPRAVA
27.9.2017
LAST UPDATE
Logo Ambros universal Logo
Logo České společnosti budkistické vychází ze symbolu na dveřích kadibudek, kde jsme si všichni rovni...
Vladimír Ambros, OTASLAVICE
a kultura

Č S B, NETRDLO,
OTASLAVICE V KULTUŘE - KALENDÁŘ,
DIVOTADLO - divadlo Otaslavice
POSEZENÍ U KAMEN I
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 2006
POSEZENÍ U KAMEN II.

Na této stránce nevynechejte unikátní záběry generála Salam Isty v Karlových Varech v roce 1992
Generál Salam Ista navštívil v roce 1992 Karlovy Vary.


DIVADELNÍ HRÁDEK 2001 !

DIVADELNÍ HRÁDEK - 2002 !

Moji kulturní stránku jsem zahájil fotografií, která má velmi blízký vztah k České společnosti budkistické, jejíž činnost obnovil před několika lety výbor TWANGS, o kterém se dozvíte na uvedené stránce. Česká společnost budkistická - dále jen Čsb, byla jednou z nejvýznamnějších aktivit v oblasti kultury, do které jsem strkal nos. I Čsb byla nedílně spjata s divadelními představeními a působností v divadelním souboru NETRDLO, který působil (a ještě v obměněné podobě působí) při posádkovém domu armády ve Vyškově. S divadlem Netrdlo jsou také neodlučně spjaty divadelní přehlídky v krásném městě BECHYNI.

Jedním z nejvýznamnějších počinů v oblasti kultury bylo sepsání "románku" GONDWANA, z nějž můžete dále na stránce nalézt krátkou ukázku a několik obrázků, které se zachovaly z doby, kdy lidé kolem ČSB (TWANGS), především pánové Miroslav Nyklíček a Václav Tvrz měli snahu natočit film podle námětu Gondwany.

V průběhu studií se toto nepodařilo - není divu - a poté jsme se všichni rozprchli do všech koutů republiky, jak už bývalo u mladých, perspektivních důstojníků tankového vojska zvykem.

Jakožto autor Gondwany jsem ještě měl snahu vydat toto dílko v jednom vyškovském vydavatelství, ale záhy po přečtení díla recenzentkou toto vydavatelství jaksi zaniklo...
Pokud by snad měl někdo zájem...(kromě Nyklíčka, ten má zájem o všechno!)

Dalším významným počinem v době mého působení v Písku bylo založení JZD - tedy Ježíškova Zájmového Divadla. Po dvě sezony se nám dařilo existovat a jednou jsme dokonce v hierarchii přehlídek vojenských souborů postoupili až do okruhového kola v Karlových Varech, kam naším prostřednictvím zavítal také exotický, nejvyšší generál hatajského požárního sboru, generál SALAM-ISTA se svou manželkou. Ti, co tuto návštěvu zažili, jistě nezapomenou, neboť byla doprovázena také útokem anarchistických atentátníků, při kterém karlovarští "černí šerifové" jen žasli s otevřenými ústy...


V následující části Vám tedy nabízím unikátní fotografie z této návštěvy.

Generál Salam-Ista se svojí ženou opouští v doprovodu ochranky a novinářů hotel Thermal. Kdo poznal v novináři vlevo od manželky generála bubeníka skupiny Nastřižené vlasy, ten si může připsat jeden bod. V té době však ještě vystupovali pod názvem Nastřižené vlasy na pokropené hlavě postřelené američanky posedlé sexem - pokud si dobře vzpomínám. A úplně vlevo vychází z obrazu jeho sestra - klávesy. Generál Salam Ista opouští hotel Thermal.
První kroky kolem hotelu Thermal. První kroky před hotelem Thermal - nejistota v očích generála je zřejmá. To ještě netuší, co je čeká na konci kolonády !
Procházka pokračuje. Někteří místní obyvatelé (v kolečku) doslova nechápali zhola ničeho, a to tak, že velmi... Salam-Ista před hotelem Thermal.
Dotěrné novináře odháněl i tiskový mluvčí. Nejdotěrnější z celých Karlových Varů byli novináři. Tiskový mluvčí generála musel dokonce jednou zasahovat proti novinářce Mirečce, zvané Sirečce.
Předtím, než si nechal generál zahrát jeho oblíbenou "Chvíli jen", musel být informován o tom, kam se postavit, kam vhodit drobné a kam ne. Porada v průběhu procházky.
Krmení ptáčků na betonové řece bylo velice vzrušující. Úchvatné chvíle! Krmení ptáčků na řece bylo fascinující a celkem bylo spotřebováno několik rohlíků, nž generál pochopil, že ve vybetonovaném korytě říčky, kde voda teče rychlostí 40 kilometrů za hodinu, se neudrží ani vydatný losos...
Ve tváři generála je zřejmé zklamání. Neviděl ani jednoho ptáka! Pokračujeme v procházce.
Těsně před atentátem... Poslední fotografie před atentátem. Členové ochranky snad již něco tuší a proto jsou připraveni tasit zbraně (muž v pozadí). Další fotografie již bohužel nemáme, fotograf to odnesl místo generála...DIVADELNÍ HRÁDEK 2002


Ředitelové... Loutkové představení na úvod Opravené nádvoří
Václav Tvrz (vpředu), Miroslav Nyklíček (vzadu): Ředitelové festivalu. Loutkové představení pro děti zahájilo festival v roce 2002.
Při zahájení festivalu opět proběhla úlitba bohům. Ředitel Nyklíček a tvrz. Zahajující scény festivalu. "Louka pro dva" představení v podání divadla Klapot.
Z představení "Zvíkovský Rarášek" Fanda v roli kouzelníka jistě mnohé okouzlil. Z představení "U nás v Efesu"
Zdenka a Hanka při svém přestavení. Záběr z přípravy nočního "Divadla v oknech". A to jsem já. Přednáška o "chování při požáru" v rámci Všeplenárního skadění budkistů.
Nyklíček... ...Tvrz... ...a budkisté...
A toto je o tom, "Jak pan Tvrz neudržel stolici."

DIVADELNÍ HRÁDEK 2001

ředitelové zahajují !! Tak takto zahajovali pánové Tvrz (vpravo) a Nyklíček (po pravé ruce pana Tvrze) letošní divadelní festival "DIVADELNÍ HRÁDEK", ktrý se již tradičně konal na zámku Červený Hrádek v Jirkově (blízko Chomutova.
A naproti pánům ředitelům stáli prostí lidé: (Zprava) kastelán Jarda Stejný zvaný "kastoš", starosta Jirkova, paní starostová a někdo. úlitba bohům ...
herec A takto vypadal první herec. A pane Tvrz ! Také něco dělejte a pošlete mi komentář od Vás - ředitelů, a také jména zúčastněných, abych nemusel pořád psát "někdo" apod.!
A když herec dohrál, dostal pamětní list s dráčkem. Ale protože nejsem profesionální fotograf, není ten dráček na obrázku k rozeznání ! Nyklíček a pan herec ...
Tvrz Tvrzovič Vencov Tak toto je pan ředitel Tvrz. (Doufám, že jsi spokojený, Venóšku !) Asi hodnotí první den festivalu. Zřejmě za 2 !
A aby jste si ho užili, tak ještě jednou. A musíte uznat, že pan Tvrz umí skvěle pózovat na obě strany ! A ještě jednou !

Tak to je zatím všechno, pane Tvrz. Až budu mít zase trochu času, přidám !
G O N D W A N A

Po svazích hor se líně vlečou mlhy a na své cestě do údolí svlažují kamenitou půdu s ostrůvky sporé vegetace. Nad ránem jsou tyto hory vždy nevlídné, dnes navíc po třech týdnech letních dešťů. V tomto nečase se s kopci utkává jen jeden muž, který v pravidelném tempu , jež prozrazuje, že neznámý je v horách jako doma, proplétá mezi kameny své kostnaté nohy, nesoucí ho k vrcholu posvátné hory KAO.
Je oděn v lehké tunice, podobné té, jakou nosí mniši při dvoře panovníka a správců. Je to již starší muž, šedivý plnovous mu splývá po hrudi až téměř do pasu, ozdobeného umně vyšperkovaným opaskem. Jeho suché tělo se až s neuvěřitelnou lehkostí potýká s těžkým terénem, podírá se po chladných, vlhkých kamenech a se stále hlubšími, pořád ale pravidelnými vdechy nechává za sebou stále hlubší a hlubší údolí.
Přes rameno má jen lehkou mošničku z králičí kůže, která mu plápolá na pravém boku.
Teď se muž na chvíli zastavil a pozorně naslouchá.
Ano. Už jen pár kroků a spatří vrchol - spatří bohyni KAO v podobě monumentální svatyně. Cesta už nebude dlouho trvat, neboť k jeho uším doléhá vzdálené, temné hučení skrytého magmatu a jekot plynu, proudícího komínem uvnitř svatyně. V mužově tváři se již objevuje únava. V jeho duši však pulsuje jakési úzkostlivé uspokojení. Pokračuje dále v cestě k vrcholu posvátné hory. Hukot se výrazně zvyšuje. Svatyně o sobě dává vědět. V chuchvalcích páry, vystupujících z kráteru, začíná probleskovat rudá záře, vydávaná dřímajícím magmatem.
Muž se konečně dostává na okraj kráteru. Chvíli ostražitě postává u dvou mohutných kamenných sloupů, nesoucích provazovou lávku.
Překonat padesát metrů nad ďábelským chřtánem doprovázelo vzrušené bušení srdce v jeho hrudi. V duchu muž blahořečil špatnému počasí, které mu umožnilo dostat se tak snadno až na svatyni.
Před obrovskou sochou se muž uklání a poté hbitě vystupuje po rudě ozářených, zvlhlých schodech jednotlivých teras, až se ocitá před vchodem do svatyně. Temné hučení v hlubině svaté hory v něm vyvolává pocit úzkosti a malosti před obřím chrámem boží matky KAO. Mužův pohled se nyní prudce obrátil k zářícímu gejzíru žhavé horniny, která, doprovázena mohutným duněním a hřmotem, prudce vytryskla z hladiny rudého magmatu, hluboko pod úrovní dolní terasy. Neznámý zděšeně, s modlitbou a prosbou na rtech zároveň, zalomil ruce a kajícně padl na mokrou zem. Další výbuch již nenásledoval a tak se muž zvedl z chladné dlažby a s radostí děkoval milostivé KAO za vyslechnutí jeho proseb. Za doprovodu šumění deště a pod příkrovem narůžovělé mlhy muž vstoupil pod klenbu vchodu do svatyně a tady zapálil malý kahan, který vyndal z provlhlé mošny.
Temné, orosené a jen matně ozářené sochy po stěnách chodby, vedoucí k posvátnému místu, naháněly nezvanému vetřelci husí kůži po celém jeho kostnatém těle. Oči soch, vykládané zářícími drahokamy, výhrůžně sledovaly lehké kroky muže, mířícího do zadní části chodby. Jako by všemocná KAO viděla do mužovy černé duše a znala jeho cíl !
Neznámý v duchu pronáší modlitby a jeho zrak neustále poletuje po hrozivých společnících v podobě temných soch. Pomalu došel až k rudě zářícímu otvoru do komína, kterým proudil za značného hučení Boží plyn. Krátce pohlédl na bublající hladinu, vroucí v asi třicetimetrové hloubce. Poté se muž obrátil k sochám na pravé straně a pomalým pohybem zvedl plápolající kahan do výšky, až mihotavé světlo matně ozářilo mezeru mezi sochami. Nezvaný temný prostor důkladně prohlédl a poté vsunul své vyhublé tělo na okraj chladné dutiny. Upravil si tuniku, mošnu přehodil na břicho a sfoukl kahan. Chodba potemněla a zůstal jen monotóní hukot plynu, valícího se komínem ven, nad vrchol skalního masívu, přetesaného v dávných časech do tvaru mohutné sochy.
Nad ránem přestalo pršet a ještě stačily vyjít hvězdy na zjasňující se obloze...

Návrh průchodu v hradbách.
Návrhy mečů.
Návrh kostry štítů.


Na domovskou stránku.

Stránka je součástí www.ambros.cz

© Ing. Vladimír Ambros - OTASLAVICE
OTASLAVICE 393, 798 06 OTASLAVICE (CZ)
e-mail: vambros(at)ambros.cz, mobil: +420 739 023 941
Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek. Pokud Vám byly k užitku, těšíme se na další návštěvu.